Introducing

The Anime Fashion Club

anime-fashion-club-logo

Sakura

Rin

Mai

Koharu

Nao

Yui

Akari

Reina

Natsuki

Erika

Rina

Momo

Nozomi

Blige

Miku

Hikari

Kaori

Make Your Own